Danmarks billigste leverandør inden for skadedyr.

 Om Skadedyrs-fri.dk  Forretningsbetingelser  Cookiepolitik

  ALTID BILLIG FRAGT TIL DIN DØR
BESTIL I DAG - FRA 49 DKK

FIND OS PÅ FACEBOOK  

 


Se alle tilbud
 

Tagrens


middel til tagrens

Er dit tag blevet kedeligt at se på med alger og misfarvninger? Det betyder meget for indtrykket af hele din ejendom, at taget fremstår pænt og i orden. Både for din egen skyld, men især også, hvis du går og overvejer at sætte din ejendom til salg, er det en god idé at få taget renset. Du forlænger også dit tags levetid ved at sørger for, at det bliver vedligeholdt. Her hos skadedyrs-fri kan du købe middel til tagrens, der kan hjælpe dig til at få et flot tag igen. Det er vigtigt at fjerne de alger, der med tiden desværre sætter sig på dit hustag. I yderste konsekvens kan alger faktisk skade tagkonstruktionen, da alger udvider sig en smule, når de udsættes for frost. Med en tagrens kan du få et flot og imødekommende hus, og du kan forøge hele din ejendoms værdi.

 

Når du skal til at behandle for misfarvninger og alger eller skal overfladebehandle taget, er det vigtigt, at du først fjerner diverse belægninger. Det gør du ved fx at anvende en opløsning af 1 liter Kvanol 10 blandet med 10 liter vand. Du skal lade blandingen virke på taget i mindst 1 til 2 timer, før du bearbejder overfladen med en kost, en stor og ikke for blød børste eller en højtryksrenser. Kvanol 10 er et middel til tagrens, der både er et rengørings- og et desinfektionsmiddel. Der må regnes med, at man bruger ca. 0,4 liter af denne opblanding pr. kvadratmeter.

 

Man kan også anvende Iso A-Clean til at fjerne fedtede belægninger og smuds af sit tag. Den maksimale effekt ved at bruge dette produkt opnår man efter 3 - 4 dage. Hvis du vælger dette produkt til taget, skal taget først højtryksspules. Når overfladen er tør, skal Iso A-Clean derefter påføres i en brugsklar opløsning. Temperaturen skal være mellem 5 grader og op til 30 grader C, når produktet skal påføres. Husk at anvende beskyttelseshandsker og briller. Brug en pensel, børste eller eventuelt en lavtryksprøjte, når produktet skal påføres. Overfladen skal kun mættes, og det er meget vigtigt, at al overskydende væske bliver opsamlet. Produktet må ikke ledes til jord, vandløb eller kloak. De eventuelle rester samt emballage skal afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. Du må ikke anvende produktet på solceller med mindre, at du har fået en accept fra din solcelleleverandør. Iso A-Clean er et effektivt middel til tagrens, og du kan bruge det efterfølgende til almindeligt vedligehold af taget, så du ikke behøves at skulle forbehandle med højtryksspuling igen. Rækkeevnen på dette produkt er 1 liter til 2-6 kvadratmeter.

 

Hvis du er professionel og arbejder med tagrensning som erhverv, er Flex Clean 10% et meget effektivt middel til tagrens. Flex Clean 10% virker bedst, når vi har høje temperaturer, og det skal være tørvejr, så overfladerne er tørre eller kun let fugtige. Unge under 18 år må ikke arbejde med dette produkt, og den professionelle person, der skal arbejde med produktet, skal være grundigt instrueret i, hvordan man bruger produktet, samt kende til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Flex Clean 10% svider planter og alger ved direkte påsprøjtning. Produktet skader ikke kobber og zink, men man skal være forsigtig med aluminium. Produktet kan irritere hud og øjne, så brug handsker og beskyttelsesbriller. Ved indtagelse skal man straks søge læge.

 

1 liter Flex Clean 10% opløses i 10 liter vand. Opløsningen skal virke på taget i mindst 1 til 2 timer, før overfladen skal bearbejdes med en kost, børste eller en højtryksrenser. Bemærk, at Flex Clean 10% kun må blandes med vand. Hvis man blander med andet end vand, bliver effekten ophævet. 0,4 liter af blandingen rækker til ca. 1 kvadratmeter. Produktet fås her hos skadedyrs-fri i 1 liters, 5 liters og 10 liters dunke.

 

Du kan også købe Flex Clean 50%. Men det kræver, at du har et CVR-nummer. Dit CVR-nummer skal fremgå på ordren under bemærkninger. Flex Clean 50% opnår maksimal effekt i løbet af 3 - 4 dage. Dette produkt må heller ikke anvendes på solceller, med mindre solcelleleverandøren har givet sin accept på det. Produktet påføres ved 5 - 30 grader C. Brug beskyttelsesbriller og handsker. Påføres med børste, pensel eller lavtrykssprøjte. Overfladen skal kun mættes, og al overskydende væske skal opsamles. Væsken må endelig ikke ledes til jorden, vandløb eller kloakker. Test produktets og overfladens forenelighed ved at foretage et prøveopstrøg. Effektiviteten af dette middel til tagrens bliver ikke forbedret ved, at du bruger en højere koncentration. 1 liter af produktet rækker til 2 - 6 kvadratmeter. Hvis taget er medtaget, skal det først rengøres ved hjælp af højtryksspuling. Vent til overfladen er tør, før der påføres Flex Clean 50%. Hvis det er almindeligt vedligehold af taget, er det ikke nødvendigt at højtryksspule først. Husk at emballagen (med eller uden indhold) skal afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler.

SORTERING