Danmarks billigste leverandør inden for skadedyr.

 Om Skadedyrs-fri.dk  Forretningsbetingelser  Cookiepolitik

  ALTID BILLIG FRAGT TIL DIN DØR
BESTIL I DAG - FRA 49 DKK

FIND OS PÅ FACEBOOK  

 


Se alle tilbud
 

UDVANDING MOD MYRER 200G


129,95  DKK
 

 


Udvanding mod myrer anvendes til bekæmpelse af myrer ved udvanding langs sokler, på fliser og øvrige overflader, der kan opsuge væsken.
Ideelt til bekæmpelse af myrer på altaner, gårde, fortorve og øvrige udendørsarealer.

Gik tidligere under navnet "Udvanding mod myrer Xtra 200g"

 

Bekæmp myrer på altan, fortov og andre udendørsarealer. Udrydder hele boet. Opblandes nemt med vand. Køb nu - modtag om 1-3 dage.

 

Undgå myrer udendørs

Udvanding mod myrer Xtra anvendes til bekæmpelse af myrer ved udvanding langs sokler,
på fliser og øvrige overflader, der kan opsuge væsken.

 

-> Let opløseligt middel
-> Let at anvende
-> Effektiv bekæmpelse af myrer udendørs
-> Udbringes med vandkande eller sprøjte

 

Tanaco Udvanding mod myrer Xtra bekæmper effektivt myrer på udendørs arealer. Midlet 
opblandes i vand og vandes ud med vandkande eller sprøjte. Der vandes direkte der, hvor 
myrernes bo er, eller der hvor myrerne kommer op.

 

Brugsanvisning:

Pakken indeholder 2 poser à 100 g. 1 pose blandes op med 10 liter vand.

Produktet opløses relativt let, men kan hjælpes på vej ved omrøring.

10 liter opblanding dækker 10-20 m2 – afhængig af underlagets beskaffenhed.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tom emballage bortskaffes i henhold til de lokale affaldsregulativer.

 

Førstehjælp

Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold vedkommende under opsyn.
Hudkontakt: Vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle linser. Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter.

Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold vedkommende underopsyn.
Ved ildebefindende kontaktes læge og emballage medbringes samt fremvises.

Aktivstof: Permethrin 5 g/kg (0,5% w/w) ved 20 grader C.